O KANCELARII

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Michał Zarębski jest kancelarią radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059) co gwarantuje, że: realizowane usługi wykonywane są ze starannością, wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. Tak prowadzona firma prawnicza skutecznie i efektywnie realizuje powierzone jej zlecenia. Wszyscy jej pracownicy mają obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych przez radcę prawnego w toku prowadzenia sprawy informacji. Radca prawny objęty jest również obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, lokalowego i mieszkaniowego. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi, poczynając od udzielenia porady prawne po reprezentację naszych Klientów w sądzie.

Radca Prawny Michał Zarębski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył aplikację radcowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Jest autorem kilkunastu publikacji, skierowanych do przedsiębiorców, między innymi z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych. Biegle mówi po angielsku.