ZAKRES USŁUG

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Michał Zarębski jest kancelarią, której obecna działalność skupia się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej klientom korporacyjnym oraz osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą.

Dotychczasowe doświadczenia jej klientów dowodzą, że wydatki poniesione na obsługę i porady prawne to nie - zbędny wydatek, lecz szansa na uniknięcie strat.

Radca prawny Michał Zarębski udziela również kompleksowej pomocy prawnej osobom fizycznym, polegającej mi in. na reprezentacji klientów w postępowaniu sądowym. Do typowych spraw sądowych prowadzonych przez Kancelarię należą::

prawo cywilne
w szczególności sprawy o zapłatę, dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami, a także sprawy z zakresu prawa rzeczowego - zasiedzenie i zniesienie współwłasności,

prawo administracyjne
reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym, w szczególności sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

prawo lokalowe i mieszkaniowe
w szczególności formułowanie roszczeń wobec deweloperów z tytułu niewykonania umowy lub niewykonania jej w terminie, przymuszenie do zawarcia żądanej umowy, a także zaskarżanie uchwał i decyzji organów wspólnot mieszkaniowych, powództwa eksmisyjne, oraz sądowa kontrola podwyżki czynszów,

prawo pracy
Michał Zarębski z powodzeniem pomaga pracownikom i pracodawcom. W szczególności prowadzi postępowania o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane - o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy, w tym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz nieuprawnionego rozwiązania stosunku pracy. Pomaga również w opracowaniu umów o pracę oraz o zakazie konkurencji,

prawo spadkowe
Kancelaria z powodzeniem pomaga klientom indywidualnym w sprawach spadkowych w szczególności prowadzi postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, czy też o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,

prawo bankowe i wekslowe
W szczególności reprezentowanie klientów w sporach z bankami. Przedsiębiorcy oraz konsumenci nie są na przegranej pozycji w sprawach z bankami czy też firmami leasingowymi. Sporne roszczenia sprzed lat, przedawnione wierzytelności, zapomniane weksle - nie ograniczają możliwości dochodzenia swych praw,

prawo podatkowe
Sporządzenie odwołań od decyzji Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych, sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentacja Klienta w związku z prowadzeniem przeciwko niemu postępowania podatkowego o ustalenie dochodu pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodu,

prawo handlowe
w szczególności pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek, przekształcanie spółek, przekształcanie działalności gospodarczej (firm działających na podstawie wpisu do EDG) w spółki z o.o., obsługa transakcji handlowych, przygotowywanie wzorów umów,